40. ชีวิตบราเดอร์ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอแบค