onwin
2. "เอแบค" ตอกย้ำ ม.เอกชนหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกของไทย รุกเปิดประตูการศึกษาสู่ภาคตะวันออก ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 "เอแบค" ตอกย้ำ ม.เอกชนหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกของไทยรุกเปิดประตูการศึกษาสู่ภาคตะวันออก

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กว่า 40 ปีที่เอแบค หรือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญยืนหยัดเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติที่มีนักศึกษามากเป็นอันดับต้นของเมืองไทย ล่าสุดมหาวิทยา-ลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ร่วมมือกับ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เตรียมขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนมัธยมที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอกได้รับคำปรึกษาและสมัครเรียนในภูมิภาคของตัวเองผ่าน ศูนย์ ABAC Admissions Center ในภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี

โดย ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) เผยว่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) และโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่ผลิตบุคลากรเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติมาเป็นเวลานาน เราทั้ง 2 สถาบันการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญในการเปิดโอกาสทางการศึกษาในเมืองไทยให้ก้าวสู่ระดับสังคมโลก (From International to Globalization) ซึ่งเอแบคเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในเมืองไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในทุกหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ซึ่งตลอดมาบัณฑิตที่เรียนจบจากที่นี่เป็นบุคลกรที่มีคุณภาพที่มีส่วนสร้างสรรค์พัฒนาชาติไทยให้เจริญก้าวหน้ามากมาย

ผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ จะได้รับความมั่นใจและมีส่วนร่วมกับบุตรหลานในการตัดสินใจสรรหาสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุด และมั่นใจที่สุดสำหรับส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลตรง และรวดเร็วจากศูนย์รับสมัครที่มีอยู่ในภูมิภาคของเรา ที่ผ่านมาเราเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ในการศึกษาต่อของเด็กมัยธยมปลายและผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้วยความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้แบบนานาชาติ ที่มีนักศึกษาจากกว่า 80 ประเทศทั่วโลกเข้ามาศึกษาในแต่ละปี และมีหน่วยกิตการศึกษาที่ไม่แพงอย่างที่คิดเมื่อเทียบกับหลักสูตรนานาชาติของสถาบันอื่นในเมืองไทย และด้วยความเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาที่มีความทันสมัย ทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมอันงดงาม จะส่งผลให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จและมีความสุขกับการมาเรียนในสถาบันเอแบค

ด้าน ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กล่าวว่า โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็น 1 ใน 17 สถาบันของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับใช้ด้านการศึกษาให้กับชุมชนและผู้ปกครองของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่เราประสบความสำเร็จทางด้านการจัดการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของสังคมมาโดยตลอด

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาของเรา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ที่มีจุดมุ่งหมายแรกเริ่มที่จะสอนให้เยาวชนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีหลักศาสนาเป็นแนวทางให้ประพฤติตนเป็นคนดี ปัจจุบันเรามีความพร้อมในทุกด้านทั้งอาคารเรียน อาคารประกอบรวม 26 อาคาร อาคารที่พักนักเรียนประจำ 7 อาคาร ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการกว่า 180 ห้อง มีครูไทยและครูต่างชาติกว่า 340 คน และนักเรียนกว่า 4,650 คนต่อปี ซึ่งเป็นนักเรียนประจำถึง 1,600 คน รวมทั้งนักกีฬาช้างเผือกกว่า 100 คน การเปิดศูนย์รับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจึงเป็นการเพิ่มโอกาสต่อยอดสู่ความสำเร็จของลูกหลานชาวอัสสัมชัญสายตรง เพื่อก้าวไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติในอนาคตอันใกล้

 

แหล่งที่มา : Kom Chad Luek [June 18, 2012] page: No.10