onwin
14. iTouch & Learn on iMBA เอแบค

iTouch & Learn on iMBA เอแบค

โลกที่แบนราบลงเปรียบเสมือนการพังทลายของกำแพงหรืออาณาเขตเดิมที่เคยอยู่ ปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ ประสบการณ์ และมุมมองทางความคิดไม่ให้ถูกจำกัดอยู่แต่ในกรอบ หากมองออกไปข้างนอกจะพบว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวล้วนเป็นองค์ความรู้แขนงหนึ่งที่มนุษย์สามารถเรียนรู้และใช้ประโยชน์สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ 

และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนี่เองที่ทำให้ผู้บริโภคมีโทรศัพท์มือถือใช้มากถึง 4,000 ล้านคน อีกทั้งอนาคตอันใกล้จะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตราว 2,000 ล้านคนทั่วโลก กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วนล้วนมีหัวรถจักรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและผนวกรวมเข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างแทบแยกไม่ออก ใครหยิบฉวยและนำประโยชน์มาประยุกต์ได้มากเท่าไหร่ย่อมเห็นเม็ดเงินในกระเป๋าได้มากเท่านั้น

iMBA (Master of Business Administration) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU) กำลังปฏิวัติรูปแบบการเรียนการสอนในระบบการศึกษาขึ้นใหม่ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา mobile technology ผสมผสานเทคโนโลยี Live Broadcast เป็นอุปกรณ์ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น โดยความร่วมมือกับบริษัท G Softbiz จำกัด ควบคู่กับสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายจากทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดโอกาสให้ห้องเรียนที่เคยคับแคบอยู่แต่ในกรอบสี่เหลี่ยมมาว้างขึ้นทันที เพราะนวัตกรรมใหม่จะเพิ่มการเข้าถึงพื้นที่การเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และไม่จำกัดโอกาส

“เอแบคพยายามใช้เทคโนโลยีใหม่สนับสนุนการเรียนการสอน อุปกรณ์ทางการสื่อสารถูกใช้ไปในเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนท์อย่างเดียว ทำอย่างไรที่จะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ iMBA จึงเป็นโปรแกรมของประเทศไทยที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาไทย” ดร.กิตติ โพธิกิตติคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าว

Take the room out of the classroom คอนเซ็ปต์ทางการศึกษาของหลักสูตร iMBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กางตำราเรียนออกนอกห้องเรียน เพราะไม่ว่านักศึกษาจะอยู่มุมไหนของโลก แค่คลิกเปิดหน้าจอก็จะเห็น App Store ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดความรู้เคลื่อนที่ได้ตลอดเวลา เทคโนโลยีช่วยให้การศึกษาเป็นเรื่องง่ายและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนโดยตรง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศที่นำเทคโนโลยีใส่เข้าไปในสื่อการเรียนการสอน สร้างบุคลากรชั้นนำของโลกมากมาย ทั้ง UC Berkley, Standford University, MIT ต่างลงทุนไปกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ขยายความรู้ออกสู่ภายนอกกันแบบถึงแก่น เปิดโอกาสให้ทั้งผู้เรียนและผู้ที่สนใจศึกษา เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ได้อย่างสะดวก และสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาบนเว็บไซต์ไปอ่านกันได้ฟรีๆ โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

Mobile learning ของเอแบคจึงเป็นการพัฒนาระบบ ABAC Application สำหรับ iPhone และ iPod บน App Store นำมาใช้กับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นก้าวแรกแห่งการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพัฒนาระบบฐานข้อมูลข่าวสาร การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบน App Store ทั้งรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร ตารางเปิดรับสมัคร ข่าวสารของคณะและภาควิชา แผนที่ของมหาวิทยาลัย รองรับระบบ My Course ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกรับข้อมูลวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ตารางการ make up และ cancel การเรียน

การมี App Store ของมหาวิทยาลัยไปปรากฎบนหน้าจอโทรศัพท็จึงเรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดนวัตกรรมที่เคยเป็นรากฐานเดิมอยู่แล้วให้เกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา ไม่ใช่เพื่อการบันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่การมี App Store ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบ Real Time Broadcasting โดยเห็นเนื้อหาและ content อย่างเต็มรูปแบบ

ไม่เพียงเท่านั้น ระบบ On-Demand Learning จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียกเนื้อหาการเรียนการสอนในแต่ละวิชาที่ไหนก็ได้ ระบบ On-the-Go Learning ก็เป็นตัวช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทบทวนบทเรียนระบบสามารถชิงค์ (Synchronization) ข้อมูลการเรียนแบบ Dual Source ผ่านโปรแกรม iTunes ในคอมพิวเตอร์ซึ่งรอบรับระบบ Macintosh และ Windows เข้าสู่ iPhone หรือ iPod เรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา

ทว่า หลายคนอาจยังไม่มั่นใจว่าการนำอุปกรณ์นี้มาใช้จะเป็นเพียงแค่การสื่อสารแบบ one way communication อย่างเดียว ความอัจฉริยะของเทคโนโลยีทำให้ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้สอนโดยตรงผ่านระบบ Wiki และ Blog ผู้สอนกับผู้เรียนนั่งสนทนากันแบบ real time เพิ่มพื้นที่ในการสื่อสารเสมือนมี webboard เคลื่อนที่ทุกเวลา

“ระบบนี้จะเอื้อต่อนักศึกษารุ่นใหม่สามารถเรียนแบบสัมผัสหน้าจอ เรียกว่า iTouch และ iLearn อาจารย์และนักศึกษาจะมาเรียนด้วยกัน เรียกว่าเป็น we learn บนพื้นฐานของ virtual ระบบเสมือนจริง” ดร.กิตติ โพธิกิตติ กล่าว

iMBA เอแบค เปิดประตูสู่การเรียนแบบใหม่ด้วยความแตกต่างบนโลกออนไลน์สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนได้มากขึ้น พัฒนาการศึกษาโดยอิงกับการใช้เทคโนโลยีทำให้นักศึกษามีโอกาสกลับมาทบทวนบทเรียนกับผู้สอนได้อีกครั้ง ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อกับการศึกษาจึงทำให้พรมแดนความรู้ไม่จำกัดสถานที่และไม่มีที่สิ้นสุด

แหล่งที่มา : MBA (No.137 August 2010) หน้า 158-159