onwin
29-8-1984-Thai-Visitors-นายสวัสดิ์ คำประกอบ

29 สิงหาคม 2527

นายสวัสดิ์ คำประกอบ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคุณประดิษฐ์ เลียวพาณิชย์ เยี่ยมชมวิทยาเขตหัวหมาก เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2527 โดยมีภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการ, ภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ภรดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ