onwin
26-8-1993-Thai-Visitor-บริษัทเนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำกัด

26  สิงหาคม 2536

คณะผู้บริหารจากบริษัทเนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำกัด เยี่ยมคณะผู้บริหารและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีภราดาประทีป ม. โกมลมาศ และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ ณ ห้อง VIP อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2536