3-2-2010-Thai-Visitor-พฤฒิชัย ดำรงรัตน์

3  กุมภาพันธ์ 2553

ฯพณฯ พฤฒิชัย ดำรงรัตน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและคณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมี ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ภราดา ประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ