onwin
7-7-2000-Abroad-Visitors-China

July 7, 2000

ผู้บริหารศูนย์วัฒนธรรมและการศึกษาแห่งกรุงปักกิ่ง สังกัดกรรมาธิการการศึกษาแห่งชาติประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยและร่วมปรึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน   เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม  2543  โดยมีภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ให้การต้อนรับ